Aleksandra Strynkiewicz

Aleksandra Strynkiewicz – radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny Aleksandra Strynkiewicz ukończyła studia magisterskie w trybie stacjonarnym z wynikiem bardzo dobrym, realizując część studiów na Ghent University (Belgia), następnie kontynuując naukę podczas aplikacji radcowskiej przy OIRP w Łodzi. Wychodząc z założenia, że kto się nie rozwija, ten się cofa, podjęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny Aleksandra Strynkiewicz specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie pracy i administracyjnym – świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. Od wielu lat ma okazję współpracować z dużymi podmiotami gospodarczymi z branży budowlanej (drogownictwo, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne), wspierając Klientów na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (od drobnych kontraktów po wielomilionowe inwestycje), zawierania, wykonywania i rozliczania umów. Dzięki tej współpracy niejednokrotnie miała okazję bywać na budowach, poznając proces budowlany nie tylko od strony prawnej, ale również specyfikę branży w praktyce.

Radca prawny Aleksandra Strynkiewicz posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym. Posiada certyfikat TOLES ADVANCED.

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, prawa pracy, rodzinnych i spadkowych. Stawiając sobie za cel doradztwo prawne na najwyższym poziomie, przy transparentności zasad współpracy i dopasowanym systemie rozliczeń, zdobywamy od lat zaufanie Klientów. Wspieramy przedsiębiorców i konsumentów, duże podmioty gospodarcze i rodziny, podchodząc do każdego Klienta z należytą uwagą i zaangażowaniem, każdą sprawę traktując indywidualnie.

Kancelaria na potrzeby konkretnych projektów współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami i aplikantami, posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe i dającymi rękojmię należytego wykonywania zawodu zaufania publicznego. W zakresie obsługi prawno-podatkowej, Kancelaria na stałe współpracuje z doradcą podatkowym.